Nieuws & Persberichten

Certificatieschema Groen Label Kas GLK14-2020 gepubliceerd

SMK publiceert het nieuwe certificatieschema van Groen Label Kas, GLK14-2020. Dit certificatieschema is geldig vanaf 1 januari 2020. Het College van Deskundigen heeft, na behandeling en verwerking van de reacties van een schriftelijke peiling, op 5 december 2019 het aangepaste schema goedgekeurd.

Het certificatieschema en overige documenten kunt u via de website van Groen Label Kas downloaden.

Belangrijkste wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd in het nieuwe schema GLK14 zijn:

  • Eis 1.0/2.0 – bij toepassing van een ontvochtigingsinstallatie met een ventilator­capaciteit van tenminste 4 m3 per uur wordt een extra emissieruimte van 10 kg CO2-equivalenten per m2 toegekend.
  • Eis 1.11, 4.15 – de optie van spouwschermen is toegevoegd
  • Eis 6.10 – de optie nullozing is toegevoegd, met een hoger puntenaantal dan teelt met lozingen (binnen de normen).
  • Het gewasbeschermingsplan en emissienormen zijn beter gesynchroniseerd met de huidige wetgeving in Nederland.

Het doel van Groen Label Kas is de ontwikkeling van duurzame kassen te stimuleren. Onder de voorwaarden van GLK13 is gebleken dat dit, naar de mening van de stakeholders, onvoldoende heeft plaatsgevonden. Daarom wordt in het nieuwe schema GLK14 extra emissieruimte toegekend wanneer wordt geïnvesteerd in ontvochtigings­technieken. Toepassing van deze technieken zal resulteren in de beoogde vermindering van emissie. De extra emissieruimte moet drempelverlagend werken om deze technieken toe te passen. Zo kan in de praktijk ervaring hiermee worden opgebouwd.

Meer informatie
Voor verdere toelichting en informatie kunt u contact opnemen met:

Jaap Bij de Vaate, Projectleider plantaardige agroketens, 070 358 63 00 of jbijdevaate@smk.nl.

Terug naar overzicht