Nieuws & Persberichten

Minister Schouten van LNV bezoekt HAK

Groentefabrikant HAK ontving deze week samen met landbouwcoöperatie CIGTA en teeltorganisatie TOG, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten bij HAK in Giessen.

De minister ging in gesprek met telers met wie HAK zeer nauw samenwerkt. Tijdens het bezoek sprak zij met hen over hoe een lokale en meer duurzaam vormgegeven teelt niet alleen leidt tot duurzamere producten, maar ook het verdienvermogen van boeren kan versterken.

Het programma dat door HAK en de telers voor de minister was samengesteld bestond uit gesprekken met lokale telers over duurzame teelt - wat dit met zich mee brengt en wat dit betekent voor hun verdienvermogen - en met HAK over hoe zij On The Way to PlanetProof en kringlooplandbouw aanpakt, inclusief een rondleiding door de fabriek waar minister Schouten met eigen ogen kon zien hoe de oogst van On the way to PlanetProof rode kool wordt verwerkt.

Bekijk hieronder de video die het ministerie van LNV van het werkbezoek van minister Schouten online heeft gezet (klik op de foto).

 

Terug naar overzicht