Nieuws & Persberichten

On the way to PlanetProof Melk: uitstel voor invulling criterium Natuur en landschap

In het certificatieschema On the way to PlanetProof 2020 van SMK is opgenomen dat melkveehouders vóór 1 maart 2020 aan de ketenregisseur doorgeven hoe zij aan het criterium voor Natuur- en landschapsbeheer gaan voldoen. SMK heeft besloten om deze datum te verschuiven naar 31 maart.

SMK werkt nog aan de afronding van de beschrijving van de beheerpakketten en de ontwikkeling van de rekentool. Daarmee kan een melkveehouder vaststellen of deze voldoet aan het criterium. Hiervoor is meer tijd nodig dan verwacht. SMK verwacht eind februari de beschrijving en de rekentool  te kunnen publiceren. Op de On the way to PlanetProof website staat al wel een overzicht van de beheerpakketten en de daaraan gekoppelde wegingen. Ook is aangegeven welke ANLb-pakketten voldoen.

Deelnemende melkveehouders zullen te zijner tijd door hun zuivelketen worden geïnformeerd op welke wijze zij hun invulling van Natuur en landschap kunnen melden.

Doel criterium Natuur en landschap

Het criterium beoogt het behouden en het verhogen van de biodiversiteitwaarde op landbouwgronden die als hoofddoel een agrarisch gebruik hebben.

Meer informatie

Herman Docters van Leeuwen, programma manager agro/food ketens, smk@smk.nl, 070 358 63 00.

Terug naar overzicht