Nieuws & Persberichten

UPDATE: Workshop DUIT afgelast

UPDATE 13 maart: Gezien de huidige situatie en de verscherpte maatregelen t.a.v. Corona heeft Delphy besloten om de bijeenkomst FRUITMOT binnen het project DUIT op dinsdag 17 maart a.s. niet door te laten gaan.


Foto: Wikipedia / Olei

Bij On the way to PlanetProof vormt het thema ‘Gewasbescherming’ een belangrijk onderdeel van het certificatieschema. In de fruitteelt moet de bestrijding van fruitmot bestaan uit niet-chemische methoden. Daar wordt onder verstaan: biologische bestrijding (incl. bacterie- en viruspreparaten), feromoonverwarring en vallen. Het doel ervan is vermindering van de milieubelasting. 

Informatie 


Duit – Duurzaam Fruittelen in Utrecht 

Met het project Duurzaam Fruittelen in Utrecht wil DUIT ondernemers laten zien dat investeren in maatregelen die bijdragen aan duurzame productie op de langere termijn worden terugverdiend. In het project wordt gewerkt aan bewustwording, gevolgd door kennisoverdracht op praktijkbedrijven, met als resultaat implementatie van maatregelen. 
 

Terug naar overzicht