Nieuws & Persberichten

Beheerpakketten en rekentool On the way to PlanetProof melk

In het certificatieschema On the way to PlanetProof melk is opgenomen dat melkveehouders een ambitieuze invulling moeten geven aan het beheer van natuur en landschap op hun bedrijf. Dit om biodiversiteit op melkveebedrijven te verhogen. De publicatie van de omschrijvingen van de Beheerpakketten Biodiversiteit Melkveehouder (BBM-pakketten) geeft nu duidelijkheid over waaraan het beheer van de gekozen natuur en landschapspakketten moet voldoen.

De BBM-pakketten zijn onderverdeeld in ‘Kruidenrijk grasland’ en ‘Natuur en landschap’. De veehouder heeft de keuze uit meer dan 30 pakketten, om invulling te geven aan het criterium uit het On the way to PlanetProof certificatieschema.

Ook publiceert SMK een Rekentool Natuur en Landschap (Beheerpakketten Biodiversiteit Melkveehouderij) waarmee de melkveehouder kan vaststellen of er voldaan wordt aan het criterium Beheer Natuur en Landschap van On the way to PlanetProof (2.5). In deze rekentool is aangegeven welke ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) pakketten gelijkwaardig zijn aan een bepaald BBM-pakket.

Deelnemende melkveehouders zullen door hun zuivelketen worden geïnformeerd op welke wijze zij de invulling van Natuur en landschap kunnen melden. Zoals eerder bericht is de uiterlijke datum voor het doorgeven hiervan 31 maart 2020.

Meer informatie

Herman Docters van Leeuwen, programma manager agro/food ketens, smk@smk.nl.

Terug naar overzicht