Nieuws & Persberichten

Uitnodiging hoorzitting Maatlat Duurzame Veehouderij

Per 1 januari 2021 komen er wijzigingen in het certificatieschema van de Maatlat Duurzame Veehouderij. SMK organiseert een openbare hoorzitting als onderdeel van het herzieningsproces. Geïnteresseerden zijn van harte welkom hiervoor om reacties te geven op de concept criteria van het schema.  

Wijzigingen certificatieschema  
Per 1 januari 2021 vinden wijzigingen plaats op het certificatieschema MDV 13. Belangrijke aandachtspunten in de herziening zijn: 

  • Aanvullende besluiten uit het afgelopen jaar en praktijkinbreng vanuit de schriftelijke ronde zijn verwerkt in de certificatieschema’s. 
  • De puntentoekenning is meer integraal gemaakt door rekening te houden met positieve en negatieve effecten op verschillende thema’s. 
  • De Klimaatlat Melkvee is geëvalueerd waarbij de bestaande energiemaatregelen zijn herzien. 
  • De verrijkingsmaterialen voor varkensstallen zijn herzien. 

Herzieningsproces 
De inbreng uit de inspraakrondes wordt meegewogen door het College van Deskundigen agro/food dierlijk bij het definitief vaststellen van de certificatieschema’s van de Maatlat Duurzame Veehouderij.  

Datum, tijd en locatie 
Er zijn vier hoorzittingen gepland op donderdag 1 oktober.  

09:00 uur – 11:00 uur      Konijnen en pluimvee (eenden, kalkoenen, leghennen en vleeskuikens) 
11:15 uur – 12:45 uur      Melkgeiten en -schapen en melkvee (rund) 
13:30 uur – 14:45 uur      Varkens 
15:00 uur – 15:30 uur      Vleesvee (rund) en vleeskalveren 

De locatie is Vergadercentrum De Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk. De hoorzitting zal ook digitaal te volgen zijn via een link. Indien het door de Corona maatregelen niet mogelijk is om de hoorzitting fysiek te laten plaatsvinden, is digitale deelname mogelijk.  

Aanmelding 
U kunt zich tot donderdag 17 september aanmelden voor één of meerdere hoorzittingen. Collega's en andere belangstellenden zijn uiteraard ook welkom om zich aan te melden. Dit kan via het antwoordformulier of door een mailtje te sturen naar smk@smk.nl.  

Wilt u aangeven of u de hoorzitting fysiek of digitaal wilt bijwonen? Voor de fysieke bijeenkomst hebben we een beperkt aantal zitplaatsen.    

De betreffende concept-certificatieschema’s, een routebeschrijving en digitale link worden vooraf toegezonden. Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de hoorzitting is er de mogelijkheid om alleen het conceptschema te ontvangen. U kunt hierop dan schriftelijk reageren. Neem voor vragen contact op met SMK (tel. 070-3586300, smk@smk.nl). 

De Maatlat Duurzame Veehouderij 
Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Veestallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil. Voor melkveestallen is tevens een koppeling met de Regeling groenprojecten. Tevens kan men met een MDV-certificaat in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds (Borgstelling MKB-landbouwkredieten). 

Terug naar overzicht