Nieuws & Persberichten

ACTUEEL

 • Barometer Duurzame Bloemist
  18-06-2015

  Bloemist Anemoon Dronten: "Ik merkte dat de consument meer bezig is met duurzaamheid"

  “Ik was eigenlijk al een paar jaar bezig met milieubewust ondernemen”, vertelt Wim Manders van bloemist Anemoon in Dronten. “Met de certificering voor de Barometer Duurzame Bloemist kwam alles in een stroomversnelling.
 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  16-06-2015

  Melkveehouderij investeert steeds meer in duurzamere MDV-melkveestallen

  Het aantal MDV gecertificeerde rundveestallen - met name melkveestallen - neemt flink toe. Inmiddels is het percentage afgegeven melkveestal ontwerpcertificaten in 2014 gegroeid tot bijna 50% van het totaal aantal afgegeven stalcertificaten.
 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  16-06-2015

  MDV in cijfers 2007 – 2014; bijna 5.000 stalontwerpcertificaten uitgereikt

  Sinds de start in 2007 blijkt de Maatlat Duurzame Veehouderij een aantrekkelijk instrument voor ondernemers om te investeren in een duurzamere veestal. Met het MDV-certificaat kunnen zij gebruik maken van fiscale voordelen. Van 2007 tot en met 2014 werden 4.858 stalontwerpcertificaten uitgereikt. Daarvan zijn inmiddels 3.747 certificaten omgezet naar een definitieve status.
 • Milieukeur
  16-06-2015

  Nieuwe rekentool organische stof

  Er is een nieuwe rekentool beschikbaar voor de open teelten, waarmee de organische stofbalans kan worden berekend. De tool is beschikbaar voor bedrijven in de akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en de boomkwekerij.
 • Milieuthermometer Zorg
  10-06-2015

  Milieuthermometer Zorg maakt werk van duurzamere bedrijfsvoering

  In 2014 brak de Milieuthermometer Zorg door als hét instrument om werk te maken van een duurzamere bedrijfsvoering bij instellingen.
 • Milieukeur
  10-06-2015

  Boomkwekerijen M. van den Oever & Zonen: Eeuwenoude boomkwekerij met frisse visie op de toekomst

  Boomkwekerijen M. van den Oever & Zonen heeft al sinds de 18e eeuw in het Brabantse Haaren een boomkwekerij. En, als het aan de huidige generatie ligt, gaan ze daar nog eeuwen mee door. Met de blik op de toekomst besloot het bedrijf zeven jaar geleden op te gaan voor het Milieukeur certificaat. En in de jaren daarna werden steeds meer stappen gezet in verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering.