Vacatures

Stageplaats Communicatie

SMK zoekt een stagiair ter ondersteuning van de Communicatie Manager. 

Deze interessante stage-/afstudeerplek gaat met name om het werkveld van sustainability en social media. Kortgezegd: wij willen de opdracht meegeven een analyse te maken van onze mediamiddelen (onze 16 websites, Twitter en Facebook accounts, YouTube, LinkedIn, ons e-magazine, MailChimp), conclusies daaraan te verbinden en aanbevelingen te doen. De concrete inhoud van deze stage-opdracht kan natuurlijk in goed overleg plaatsvinden.

De stage zal voldoen aan de vereisten die vanuit een HBO-opleiding worden gesteld, en wat SMK betreft ten minste 3 en ten hoogste 6 maanden duren. De opleiding heeft voldoende raakvlakken met communicatie en verduurzaming van bedrijven en producten.

SMK biedt de stagiair een bescheiden stagevergoeding en alle kantoorfaciliteiten, in het bijzonder een uitdagende werkomgeving waar kennis van verduurzaming wordt vertaald in voor het bedrijfsleven praktisch toepasbare eisen. Bij SMK werken 15 professionals op een breed scala van terreinen, waaronder agro/food, non-food, hout en biomassa. Zie voor meer informatie alle door SMK beheerde keurmerken.

Meer info
Wim Uljee, Communicatie Manager, 070 358 63 00, wuljee@smk.nl.