Blog

Hoezo kiezen tussen milieukip of dierenwelzijnskip?

“De plofkip is dood, leve de milieukip” kopt het artikel in het Algemeen Dagblad. De krant beschrijft de keuze tussen dierenwelzijn en milieu. Onder maatschappelijke druk, aangevoerd door de campagne van Wakker Dier tegen de plofkip, schakelen supermarkten over naar een diervriendelijkere kip. Deze kippen worden aan de consument aangeboden als duurzaam, maar zijn eigenlijk alleen gericht op het verbeteren van dierenwelzijn. In het AD artikel wordt een lans gebroken voor de milieu issues die spelen bij het produceren van kip. Maar waar is de integrale benadering gebleven?

Naast dierenwelzijn en milieu zijn er meer verduurzamingsonderwerpen, zoals diergezondheid, sociale binding en een ketenbenadering. Wil je echt een duurzame keuze, dan moet je op alle fronten stappen zetten. Dat dit niet altijd makkelijk is weet ik uit ervaring met Milieukeur. Als je bijvoorbeeld de kippen langer laat leven, dan heeft dat nu eenmaal een hoger energieverbruik, meer voer en grotere mineralenexcreties tot gevolg. In mijn ogen bieden dit soort tegenstrijdigheden juist een kans om met een integrale aanpak echt duurzamer te produceren.

Milieukeur doet dat door duurzaamheidscriteria voor drie typen vleeskuikens te definiëren: regulier (‘de milieukip’), een langzamer groeiende variant (‘de kip van morgen’) en een nóg langzamer groeiende variant (‘de Beter Leven kip’). Per type vleeskuiken is onderzocht hoeveel energie en voer gemiddeld wordt gebruikt om het vleeskuiken af te mesten. Bij Milieukeur is dat 5 tot 10% minder. Op die manier worden dierenwelzijn én milieu geïntegreerd. De integrale benadering zorgt ervoor dat Milieukeur ook op andere onderdelen eisen stelt, zoals antibioticagebruik, voorkomen van pootproblemen, brandveiligheid in de stal, transport van de dieren en het gebruik van verantwoorde soja in het kippenvoer. Dit maakt geen dierenwelzijnskip of milieukip, maar een Milieukeur Kip.


Annika de Ridder
Projectleider agro/food