SMK College van Deskundigen agro/food Dierlijk

Het College van Deskundigen agro/food Dierlijk stelt objectieve criteria vast voor duurzamere productie en bedrijfsvoering. Het College is samengesteld uit vertegenwoordigers van belanghebbenden. Die brede representatie waarborgt dat beleid en toetsing vanuit verschillende maatschappelijke belangen worden gewogen. Dit College werkt aan: 

Vragen aan het College van Deskundigen
Heeft u een vraag voor het College van Deskundigen dan kunt u die vóór de genoemde vergaderdata aanleveren. 

  • Stel u vraag via het standaard e-mail formulier.
  • U krijgt uiterlijk een week na de betreffende Collegevergadering een terugkoppeling over uw vraag.
  • Mogelijk is er al een antwoord beschikbaar op uw vraag. In dat geval krijgt u een snellere terugkoppeling.

 

dr.ir. J.W.G.M. Swinkels

×

Voorzitter.

E:

Piet Boer

×

Vertegenwoordiger van de zuivelketen - Melkveehouder

E:

dr. Marjolein Derks

×

Wageningen University

E:

Vacature

×

Vacature NGO

E:

M. Heijmans MSc

×

LTO Nederland

E:

ing. R. Hoste

×

Wageningen Economic Research

E:

ir. P.M. Kok

×

Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

E:

Dr. R. Pleune.

×

Provinciale Natuur- en Milieufederaties (environmental NGO)

E:

ir. P.S. Zwart

×

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

E:

ing. J.H.P. van Diepen

×

Plv. voor M. Heijmans MSc (LTO Nederland)

E:

Sandra Erkelens

×

Plv. voor ir. P.M. Kok, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

E:

ir. A.C.M. van Straaten

×

Plv. voor ir. P.S. Zwart - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

E:

Prof.dr. J..A (Arjan) Stegeman

×

Universiteit van Utrecht

Arjan Stegeman is als hoogleraar Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren van de Universiteit Utrecht actief in onderzoek, onderwijs en advisering. Op de faculteit Diergeneeskunde geeft hij leiding aan de afdeling die de landbouwhuisdierkant van de opleiding tot dierenarts verzorgt en onderzoek doet op de terreinen van diergezondheid, dierenwelzijn en One Health. In het onderzoek werkt hij interdisciplinair samen met diverse groepen binnen en buiten de faculteit. Een belangrijk deel van de tijd besteed hij aan (inter)nationale maatschappelijke taken gerelateerd aan de dierhouderij en diergezondheid.

E: