College van Beroep

College van Beroep
prof. mr. G.M.F. Snijders
Voorzitter
prof. mr. E.H. Hondius
Lid; Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
mr. C.J.G.M. van der Weide
Lid; Rechter bij Rechtbank Breda
mw. dr. M. van Driel
Plaatsvervangend lid; Public Affairs