Projecten

SMK, partner voor duurzamer ondernemen

SMK werkt al bijna 25 jaar voor het bedrijfsleven aan het verduurzamen van producten en bedrijfsvoering. SMK doet dat samen met een uitgebreid netwerk van overheden, producenten, branche-organisaties, maatschappelijke organisaties, retailers, adviesbureaus, wetenschap en ketenpartijen.

De professionele kennis, de door de Raad voor Accreditatie geaccepteerde SMK-certificatieschema’s met daaraan gekoppelde zorgvuldige werkprocessen en een zeer uitgebreide databank van duurzaamheids-criteria zijn unieke middelen die SMK inzet voor organisaties die ondersteuning zoeken op het brede gebied van verduurzaming, zoals:

  • Ontwikkelen van ambitieuze en objectieve duurzaamheidsnormen
  • Toepassen van certificering en keurmerken
  • Vorm en inhoud geven aan duurzaamheidsbeleid
  • Ontwikkelen van benchmarks
  • Toetsen van duurzaamheidssystemen en -keurmerken

Neem vrijblijvend contact op om te ervaren wat SMK als duurzaamheidspartner voor úw organisatie kan betekenen.
 

SMK. Partner voor duurzamer ondernemen