Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Gezamenlijk project met provincie Brabant, WUR en Crem

Samen met WUR en Crem heeft SMK de Brabantse provincie geadviseerd bij het opzetten van de Brabanste Zorgvuldigheidsscore Veehouderij. Met dit instrument wil de provincie een duurzame bedrijfsvoering mee laten wegen bij het toekennen van ontwikkelruimte voor agrarische bedrijven. Vanuit onze expertise met verduurzamingsmaatregelen en borging daarvan via certificatie, heeft SMK mede geadviseerd in de opzet en weging van een zorgvuldigheidsscore veehouderij.

Contact: Herman Docters van Leeuwen, Programma Manager agroketens, hdoctersvanleeuwen@smk.nl en via (070) 3 586 300