Pachtvoorwaarden Groen Ontwikkelfonds Brabant

Opdrachtgever: Groen Ontwikkelfonds Brabant

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant wil de pachtvoorwaarden voor de uitgifte van gronden de komende jaren verder verduurzamen. Doelstelling is een bijdrage leveren aan het versterken van biodiversiteit, waterdoelen en bodemkwaliteit en aan de transitie van de Brabantse landbouw. SMK heeft in samenwerking met WUR een lijst met relevante duurzaamheidscriteria, waar maatregelen of certificaten aan getoetst kunnen worden, uitgewerkt. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft daarbij een advies (en onderbouwing) gekregen waarbij certificaten en maatregelen ten opzichte van elkaar 'gewogen' kunnen worden. Inclusief suggesties voor controle en handhaving.

Contact: Herman Docters van Leeuwen, Programma Manager agroketens, hdoctersvanleeuwen@smk.nl en via (070) 3 586 300