Verduurzaming bloembollenteelt

Opdrachtgever: KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur)

De KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur) werkte samen met SMK aan het ontwikkelen van een Milieukeur certificatieschema voor de bloembollenteelt.

Vanuit overheid en consument komt een steeds grotere vraag naar duurzame bloembollen. Medio 2014 klopte een groep bloembollenbedrijven aan bij SMK, omdat zij zich op het gebied van duurzaamheid wil onderscheiden. De bloembollensector had met MPS al een certificeringsysteem op het gebied van milieu, maar deze groep bedrijven vond de eisen van MPS onvoldoende aansluiten bij hun wijze van duurzamer produceren. Met Milieukeur (nu: On the way to PlanetProof) wilden de bloembollenbedrijven aantoonbaar duurzame bollen leveren.

Criteriaontwikkeling
PPO Lisse (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving) leverde de inhoudelijke inbreng voor de criteria. Een begeleidingscommissie met belanghebbende marktpartijen dacht mee vanuit de diverse achtergronden (teelt, afnemers, milieu). Voor deelname aan deze commissie werden onder andere Greenpeace, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en gemeente Schijndel bereid gevonden deel te nemen. Het SMK College van Deskundigen agro/food plantaardig maakte de afweging tussen ambitie en haalbaarheid. Het College nam het uiteindelijke besluit over het certificatieschema en stelde de criteria vast. De KAVB zorgde voor expertise vanuit de praktijk en begeleidde een groep enthousiaste telers.

Status

Het areaal On the way to PlanetProof bloembollen open teelt is gegroeid naar 520 hectare per 1 januari 2020 en zijn er 11 bedrijven die het keurmerk voeren.