Groninger Verdienmodel

Project met provincie Groningen, LTO Noord en Natuur en Milieufederatie Groningen

Het Groninger Verdienmodel is ontwikkeld door de provincie Groningen in samenwerking met LTO Noord en de Natuur en Milieufederatie Groningen, met ondersteuning door de Wageningen Universiteit en Livestock Research.

Bij het maken van het Verdienmodel zijn diverse belanghebbende partijen betrokken, zoals het Groninger Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK), de Vereniging Groninger Dorpen, gemeenten, de zuivelsector, individuele melkveehouderijen, de achterban van de Natuur en Milieufederatie en leden van Provinciale Staten.

SMK beheert het Groninger Verdienmodel op basis van het certificatiesysteem van Maatlat Duurzame Veehouderij.
Contact: Herman Docters van Leeuwen, Programma Manager agroketens, hdoctersvanleeuwen@smk.nl en via (070) 3 586 300