SMK, Partner voor duurzamer ondernemen

PROJECTEN

SMK werkt al meer dan 25 jaar voor het bedrijfsleven aan het verduurzamen van producten en bedrijfsvoering. SMK doet dat samen met een uitgebreid netwerk van overheden, producenten, branche-organisaties, maatschappelijke organisaties, retailers, adviesbureaus, wetenschap en ketenpartijen.

Vaak hebben projecten het doel om te verkennen of er programma of certificatieschema’s ontwikkeld kunnen worden waarmee grotere groepen bedrijven worden gestimuleerd om te werken aan verduurzaming. Een ander doel is om de specifieke inhoudelijke kennis van SMK te breder benutten, in combinatie met SMK’s ruime ervaring met stakeholderprocessen voor het organiseren inbreng van betrokken partijen.

De professionele kennis, de accreditatie die de Raad voor Accreditatie aan de SMK-certificatieschema’s kan verlenen, met daaraan gekoppelde zorgvuldige werkprocessen en een zeer uitgebreide databank van duurzaamheidscriteria, zijn unieke middelen die SMK inzet voor organisaties die ondersteuning zoeken op het brede gebied van verduurzaming, zoals:

  • Ontwikkelen van ambitieuze en objectieve duurzaamheidsnormen
  • Toepassen van certificering en keurmerken
  • Vorm en inhoud geven aan duurzaamheidsbeleid
  • Ontwikkelen van benchmarks
  • Toetsen van duurzaamheidssystemen en -keurmerken

Voorbeelden van samenwerkingsprojecten

Contact - Info

Neem vrijblijvend contact op om te ervaren wat SMK als duurzaamheidspartner voor úw organisatie kan betekenen.