Biodiversiteit+Label (Blief)

Gezamenlijk project – Aanvraag Stichting Rietgors, NAJK, CREM, SMK

  • Rol SMK: Ontwikkeling en beheer van een certificatieschema Biodiversiteit+Label, later Blief genoemd, met natuur- en landschapsmaatregelen als basis voor een verdienmodel

Contact: Herman Docters van Leeuwen, Programma Manager agroketens, hdoctersvanleeuwen@smk.nl en via (070) 3 586 300