Register Groenverklaringen

Opdrachtgevers: Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, en Financiën

Het Register Groenverklaringen is een openbaar register voor nieuwbouwprojecten die voldoen aan de voorwaarden van de Regeling Groenprojecten. Projecten die hieraan voldoen kunnen een Groenverklaring ontvangen. De Regeling Groenprojecten is een gezamenlijke regeling van de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, en Financiën. Zij stimuleren hiermee duurzame en innovatieve (bouw)projecten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toetst namens de Minister van Economische Zaken de projecten. Na positieve beoordeling geeft de RVO een Groenverklaring af.

Potentiële kopers kunnen in dit Register zien of het beoogde nieuwbouwproject een Groenverklaring heeft. Een verklaring kan worden gebruikt voor het aanvragen van bijzondere hypotheekproducten met bijvoorbeeld een rentekorting. Het Register wordt beheerd door SMK.