Medewerkers

Gijs Dröge

×

Directeur/bestuurder

Gijs Dröge (1959) is sinds 1 juni 2015 directeur/bestuurder van SMK. In die functie is hij verantwoordelijk voor het dagelijkse management en legt hij zich toe op de toekomst van SMK. Zijn streven is verduurzaming in het bedrijfsleven op een positieve wijze te stimuleren, en de impact van het instrumentarium van SMK te vergroten.

Voorafgaand aan SMK was Gijs oprichter en partner in adviesbureaus voor public affairs, communicatie en corporate social responsibility. Daarnaast is hij lid van het panel van de transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Gijs Dröge startte zijn loopbaan in de journalistiek en publiceert nog met enige regelmaat.

Naast zijn werk is Gijs actief als voorzitter van Liberaal Groen, een politieke denktank. Gijs studeerde bouwkunde aan de TU Delft en volgde enkele managementcursussen in de Verenigde Staten.

T: +31 (0)70 358 63 00
 

E: gdroge@smk.nl

Minke van Bentum

×

Junior Projectleider Plantaardige agroketens

Minke van Bentum werkt sinds juli 2018 bij SMK. Als junior projectleider Plantaardige agroketens ondersteunt ze de afdeling en draagt ze bij aan de ontwikkeling van de certificatieschema’s van On the way to PlanetProof en Groen Label Kas. 

Minke studeerde Tropische Landbouw aan het Van Hall Larenstein in Wageningen, met als specialisatie Sustainable Value Chains. Deze studie is gericht op het verduurzamen van handelsketens, met aandacht voor landbouw-, milieu- en sociale aspecten. Tijdens haar studie heeft ze door middel van meerdere stages internationale ervaring opgedaan. Zo heeft ze haar afstudeeronderzoek uitgevoerd voor een bedrijf wat Thaise kookproducten maakt voor de Nederlandse markt, met als doel de Corporate Social Responsibility van de Thaise leveranciers in kaart te brengen.

Na haar afstuderen heeft ze gewerkt voor een Nederlandse chrysantenveredelaar in Ethiopië. Hier heeft ze veel ervaring opgedaan met de teelt van sierplanten en Integrated Pest Management.

E: mvanbentum@smk.nl

Jaap Bij de Vaate

×

Projectleider Plantaardige agroketens

Jaap Bij de Vaate is in september 2019 bij SMK aan de slag gegaan. Hij is als projectleider Plantaardige agroketens verantwoordelijk voor het certificatieschema Groen Label Kas en ook sterk betrokken bij het ontwikkelen van criteria voor On the way to PlanetProof.

Jaap is opgegroeid op een akkerbouwbedrijf en heeft tuinbouw gestudeerd aan de Landbouwhogeschool Wageningen (nu: Wageningen Universiteit). Na zijn afstuderen in 1989 heeft hij bij substraatleverancier Grodan veel ervaring opgedaan in de glastuinbouw, was betrokken bij substraatontwikkeling en heeft als internationaal adviseur telers ondersteund. Vanaf 2007 was Jaap als projectleider en expert bij Delphy betrokken bij een grote variatie aan projecten in de glastuinbouw: waterkwaliteit en emissiebeperking, toepassing van innovaties, energie-besparingsprojecten, ontwikkeling van groeimodellen etc. Ook heeft hij daar trainingen opgezet en uitgevoerd en internationaal sierteeltbedrijven begeleid.

Bij SMK werkt Jaap verder aan de verduurzaming van de Nederlandse en internationale tuinbouwsector en streeft ernaar bruggen te slaan tussen idealen van verduurzaming en de praktijk van economische en technische haalbaarheid.

E: jbijdevaate@smk.nl

Kim Boetekees

×

Junior communicatiemedewerker

Kim Boetekees werkt sinds april 2021 bij SMK. Als junior communicatiemedewerker gaat ze aan de slag met de contentproductie voor de nieuwe websites van SMK en de diverse keurmerken.

Kim studeerde Communicatie aan de Hogeschool Leiden. Zij volgde minoren in PR en Schrijven en studeerde af met een onderzoek naar interne communicatie.

Ze heeft zowel aan de bureauzijde als bij een non-profit organisatie ervaring opgedaan in de uitvoering van marketing- en communicatiestrategieën en het bedenken/ontwikkelen van content.

Tijdens haar stage heeft ze gewerkt voor Gemeente Leiden en Alrijne Zorggroep. Haar expertise ligt op het gebied van schrijven en ze maakt graag content voor social media.

 

E: kboetekees@smk.nl

Nannette Braun

×

Medewerker secretariaat

E: nbraun@smk.nl

Ellen Brussee

×

Communicatieadviseur

Ellen Brussee werkt sinds oktober 2019 bij SMK. Als communicatieadviseur houdt ze zich bezig met de communicatieactiviteiten voor SMK en de verschillende keurmerken.

Ellen studeerde Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. In Canada volgde zij een minor Marketing en studeerde in Amsterdam af met een master in Corporate Communication. Hierna heeft zij meerdere certificaten behaald, waaronder in Business en Online Marketing.

Ze heeft gewerkt bij profit- en non-profit organisaties aan de ontwikkeling en uitvoering van marketing en communicatie strategieën voor verschillende (internationale) doelgroepen. Ook is zij werkzaam geweest aan bureauzijde en heeft voor klanten gewerkt zoals HelloFresh, Qurrent, VandeBron, Rabobank en Gemeente Leiden. Haar expertise ligt op het gebied van social media.

E: ebrussee@smk.nl

John Janssen

×

Projectleider Plantaardige agroketens

John Janssen werkt sinds augustus 2018 bij SMK. Als projectleider binnen het team Plantaardige agroketens werkt hij aan de verdere nationale en internationale ontwikkeling van de certificatieschema’s van ‘On the way to PlanetProof’ voor een aantal sectoren, en aan de eisen voor Bewerkte en Verwerkte producten. Ook is John aanspreekpunt voor de Barometer Duurzame Bloemist.

John studeerde Tuinbouw aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen en legde zich hierbij toe op een aantal teeltkundige specialisaties. Na zijn afstuderen heeft hij als teeltadviseur, agronomist, promotiemanager en belangenbehartiger steeds in de tuinbouw gewerkt.

Als belangenbehartiger bij GLTO, Nederlandse Bond van Boomkwekers, ZLTO en Tree Centre Opheusden was hij onder andere betrokken bij vele initiatieven voor een duurzamere teelt in de boomkwekerij en de glastuinbouw.

John ziet zijn werkzaamheden voor SMK als een unieke mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de plantaardige productie die in balans is met de leefomgeving.

E: jjanssen@smk.nl

Willian Klaassen

×

Financieel Administratief medewerker

Willian Klaassen is sinds januari 2021 werkzaam bij SMK als Financieel Administratief medewerker. Zij draagt zorg voor facturering, projectadministratie en debiteurenbeheer en doet daarnaast diverse controletaken en ondersteunende administratieve werkzaamheden.

Voordat Willian bij SMK in dienst kwam werkte zij bij diverse verzekeraars en assurantiekantoren, daarna bij verschillende administratiekantoren.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: w.klaassen@smk.nl

Stefanie de Kool

×

Programma Manager Plantaardige agroketens

Stefanie de Kool is sinds januari 2014 werkzaam bij SMK als Programma Manager Plantaardige agroketens. Zij is verantwoordelijk voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten, en de verschillende projecten die daarmee te maken hebben.

Stefanie studeerde Plantenteelt aan de Wageningen Universiteit en voltooide de opleiding in 1996 met specialisaties in voorlichtingskunde en bodemvruchtbaarheid. Daarna werkte ze achtereenvolgens als adviseur ‘sustainable land use’ bij de gemeente Managua in Nicaragua, als technisch assistent bij het International Agricultural Centre in Nederland en vervolgens als landbouw adviseur voor de Uganda National Farmers Federation in Uganda.

Vanaf 2001 was Stefanie werkzaam bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen Universiteit en Research (WUR). Eerst als onderzoeker duurzame bedrijfssystemen en sinds 2003 als senior projectleider voor de business unit Bloembollen, boomkwekerij en fruit. Hier heeft zij brede expertise ontwikkeld op het gebied van verduurzaming van teeltsystemen en stakeholdermanagement.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: sdekool@smk.nl

Tineke Kramer

×

Projectleider dierlijke agroketens

Tineke Kramer is vanaf juni 2019 werkzaam bij SMK. Als projectleider Dierlijke Agroketens houdt zij zich bezig met dierlijke producten en stallen via de criteria van het integrale keurmerk On the way to PlanetProof en de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Tineke is dierenarts en Europees specialist veterinaire volksgezondheid (Dipl. ECVPH). De afgelopen jaren lag haar focus op One Health en risicomanagement van zoönosen. Dit in samenwerking met o.a. humane artsen, beleidsmedewerkers en veehouders.  Ze werkte aan One Health bij de Faculteit Diergeneeskunde, de GGD, Hogeschool Inholland, het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie in Geneve. One Health richt zich op het in balans brengen van de gezondheid van mens, dier en milieu en sluit hierdoor goed aan op de doelstellingen van SMK om integrale verduurzaming te stimuleren.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: tkramer@smk.nl

Herman Docters van Leeuwen

×

Programma Manager agroketens

Herman Docters van Leeuwen is sinds 1999 werkzaam bij SMK. Als programmamanager agroketens is hij verantwoordelijk voor On the way to PlanetProof dierlijke sectoren (vleesvee, zuivel), de Barometer Duurzame Bakkerij & Zoetwaren en de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Ook is hij intensief betrokken bij de ontwikkeling en beheer van de Maatlat Duurzame Veehouderij en de Maatlat Schoon Erf. Eerder ontwikkelde hij het certificatieschema Groen Label Kas. Hij adviseert overheden en bedrijven over verduurzaming (bijvoorbeeld: randvoorwaarden rondom bv pacht,  duurzaamheidstoetsing projecten en maatschappelijke verantwoord inkopen).

Herman studeerde biologie in Leiden en voltooide in 1992 de opleiding Nederlandse landbouw aan de Agrarische Hogeschool Delft (AHD) met als studierichting veehouderij. Na zijn afstuderen vervulde hij een commerciële functie bij handelskwekerij Hoveling Plant. Daarna was hij werkzaam als beleidsmedewerker voor de groendienst van de gemeente Apeldoorn en als vakdocent in het hoger agrarisch onderwijs voor de opleidingen plattelandsontwikkeling en veehouderij.

In de afgelopen jaren was Herman als secretaris ruim 10 jaar intensief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van agrarisch natuurbeheer en het Groenfonds voor 'groene en blauwe diensten' bij de agrarische natuurvereniging Vockestaert in Midden-Delfland. Verder is hij enthousiast ruiter bij de Jockeyclub van de Rotterdamsche Manège  (opgericht in 1837). Hier was hij 4 jaar als bestuurslid/stalcommissaris actief. Sinds 2013 is hij  lid van de duurzaamheidswerkgroep van de Laurenskerk in Rotterdam.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: hdoctersvanleeuwen@smk.nl

Els Lindeboom

×

Projectleider Plantaardige agroketens

Els werkt sinds 1 april 2017 bij SMK als projectleider Plantaardige agroketens. Ze werkt mee aan het keurmerk On the way to PlanetProof voor plantaardige producten. Els is daarbij vooral verantwoordelijk voor het relatiemanagement voor zowel producenten als handel en retail in deze sector.

Els werkt ook intensief mee aan de verdere opschaling van duurzamere plantaardige teelt en verkoop zowel op nationaal als internationaal niveau. Ze ziet On the way to PlanetProof daarvoor als hét instrument om te voldoen aan de vraag van de retail naar duurzamere groenten en fruit.

Els studeerde Recht, Bestuur en Management aan de Universiteit Utrecht en studeerde af bij het Instituut voor Recht en Bestuur van Ontwikkelingslanden van de Universiteit Leiden. Zij werkte eerst bij ICCO en later bij het Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) aan vele agribusiness projecten in ontwikkelingslanden. Ze assisteerde onder andere kleine producenten bij het telen van landbouwproducten met betere marktkansen.

In 2010 heeft zij de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Zij werd bij een grote coöperatie verantwoordelijk om de reguliere groenten- en fruithandel groener en socialer te maken, zowel internationaal als in Nederland. Els was één van de founding members van het Sustainable Fruits and Vegetables initiatief (SIFAV). Dit initiatief is erop gericht om tussen de groenten- en fruitsector, overheid en NGO’s samen afspraken te maken om álle groenten- en fruitimport in Nederland te verduurzamen.

E: elindeboom@smk.nl

Wendy Overduin-Freese

×

Financieel Administratief medewerker

Wendy Overduin-Freese is sinds april 2019 werkzaam bij SMK als Financieel Administratief medewerker. Wendy draagt zorg voor facturering, projectadministratie en debiteurenbeheer en doet daarnaast diverse controletaken en ondersteunende administratieve werkzaamheden.

Voordat Wendy bij SMK in dienst kwam, was zij in vergelijkbare functies werkzaam bij GGZ-Reflection en Dak kindercentra.

T: +31 (0)70 358 63 00

 

E: woverduin@smk.nl

Monique van Raam

×

Medewerker secretariaat

Monique van Raam werkt sinds 1995 als medewerker bureau bij SMK. Zij is verantwoordelijk voor alle voorkomende secretariële werkzaamheden, waaronder het voorbereiden en afwikkelen van begeleidingscommissies, hoorzittingen en vergaderingen van Colleges van Deskundigen en Raad van Toezicht. Verder is zij aanspreekpunt voor personeelszaken.
Voordat Monique bij SMK in dienst kwam, werkte zij als secretaresse bij Coopers & Lybrand Belastingadviseurs. Zij functioneerde daar als duizendpoot voor de voorzitter van Bestuur.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: mvanraam@smk.nl

Annika de Ridder

×

Projectleider agroketens

Annika de Ridder is als projectleider agroketens betrokken bij de ontwikkeling van On the way to PlanetProof criteria voor dierlijke sectoren (zuivel, eieren), de eisen voor track & trace en de borging van producten in ketens en voor de eisen voor bewerkte en verwerkte producten. Ook de ontwikkeling en beheer van de Maatlat Duurzame Veehouderijen de Maatlat Schoon Erf behoort tot haar taken.

Annika voltooide de opleiding Dier- en Veehouderij aan de Hogeschool INHOLLAND in Delft. Daarna behaalde zij een Mastertitel Biology in Leiden voor de afstudeerrichting Evolutionary and Ecological Sciences.

In 2009 werkte zij als controleur subsidies agrarisch natuurbeheer bij de AID. In die rol bezocht zij een groot aantal agrarische bedrijven. Vanaf 2010 behandelde zij als uitvoeringsexpert bij Dienst Regelingen aanvragen voor projectsubsidies voor de agrarische sector, onder andere voor innovatieprojecten en de investeringsregeling IDSH (Integraal Duurzame Stal- en Houderijsystemen).
In 2011 behaalde zij het certificaat Bedrijf en Kwaliteit (integrale kwaliteitszorg) bij de HAS Kennis Transfer in Den Bosch. 

T: +31 (0)70 358 63 00

E: aderidder@smk.nl

Bernd Slesazeck

×

Extern Project manager and secretary TPAC

Bernd Slesazeck is sinds januari 2019 op projectbasis werkzaam als secretaris TPAC (Toetsingscommissie Inkoop Hout). Hij is verantwoordelijk voor de hertoetsingen van PEFC en Keurhout in het kader van het Nederlandse Inkoopbeleid.

Bernd studeerde Bos- en Natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit en voltooide de opleiding in 2008 met specialisaties in ecologie en beheer, en in ontwikkelingssociologie. Daarna werkte hij in 2008 voor SMK als projectmedewerker ter ondersteuning voor TPAC. Vanaf 2010 is hij werkzaam als certificeerder en auditor voor bosbeheer en hout- en papierketens. Vanaf 2013 is hij zelfstandige waar hij naast audits voor FSC en PEFC ook betrokken is bij audits voor biomassa (SBP, GGL). 

E: bslesazeck@smk.nl

Lien Terryn

×

Projectleider Plantaardige agroketens

Lien Terryn is sinds mei 2019 werkzaam bij SMK. Als projectleider binnen het team Plantaardige agroketens werkt zij aan de inhoudelijke eisen van On the way to PlanetProof en onderhoudt zij contacten met producenten, adviseurs en onderzoekers.

Lien studeerde aan de Katholieke Universiteit Leuven voor Bio ingenieur bodemkunde en waterbeheer. Via een omweg langs Vietnam kwam Lien in Nederland terecht. Gedurende het 2-jarige verblijf in Vietnam bewerkstelligde Lien de omschakeling naar voedzamere grassen door de kleinschalige melkveehouders.

De laatste 9 jaar werkte ze als adviseur en projectleider bij CLM Onderzoek en Advies BV, waar zij projecten uitvoerde voor onder andere SAI Platform, PepsiCo, Heineken en Ben & Jerry’s.

E: lterryn@smk.nl

Wim Uljee

×

Communicatiemanager

Wim Uljee is sinds september 2006 werkzaam bij SMK als Communicatiemanager. Het gaat daarbij zowel om communicatie voor de verschillende programma's van SMK als de corporate communicatie. Wim is intensief betrokken bij de advisering en de totstandkoming van allerlei publicaties, zoals de websites, digitale nieuwsvoorziening, social media, persberichten, het jaarverslag, factsheets, enzovoorts. Maar hij bewaakt ook de huisstijlen en geeft ‘acte de présence' bij verschillende gezamenlijke activiteiten met deelnemende bedrijven en organisaties.

Wim was meer dan 25 jaar werkzaam als account-, project- en mediamanager bij verschillende reclamebureaus in Nederland. In die periode heeft hij een allround ervaring opgedaan, onder meer in het werken voor diverse brancheverenigingen zoals FOCWA, Stichting BouwGarant, VNP Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken, en andere.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: wuljee@smk.nl

Ineke Vlot

×

Programma Manager non-food

Ineke Vlot is sinds 1996 werkzaam bij SMK als programmamanager non-food voor diverse non-food programma's. Voor EU Ecolabel beoordeelt zij aanvraagdossiers voor certificering. Zij vertegenwoordigt vanuit SMK het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat in het Regelgevend Comité van EU Ecolabel en brengt adviezen uit voor nieuwe en herziene EU Ecolabel criteria aan IenW over stemposities in het Bestuur van het EU Ecolabel (EUEB). Sinds april 2020 is Ineke voorzitter van het EU Ecolabel bestuur. Vanaf 2015 was zij al vice president van de EUEB. 

Ook is Ineke verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de Milieukeur certificatieschema’s non-food en is zij betrokken bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen/Green Public Procurement voor diverse productgroepen, zowel nationaal als internationaal. 

Verder is Ineke bestuurslid van de eind 2018 opgerichte Vereniging van Schemabeheerders.

Ineke studeerde biologie en milieukunde aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie deed ze o.a. onderzoek naar milieurelevante productinformatie voor consumenten, gemodelleerd naar de Duitse ‘Blaue Engel’.

Na haar afstuderen werkte Ineke langere tijd als projectleider bij het Centrum voor Energiebesparing. Zij hield zich o.a. bezig met het haalbaarheidsonderzoek voor Milieukeur (of het mogelijk èn wenselijk zou zijn een Nederlands milieukeurmerk op te richten) en met onderzoek naar internationaal productgericht milieubeleid. Daarvoor was ze projectleider bij de Stichting Consument en Veiligheid en warenonderzoeker bij het Keurmerkinstituut. T: +31 (0)70 358 63 00

E: ivlot@smk.nl

Robert Jan Volders

×

Projectleider non-food

Robert Jan Volders is sinds maart 2018 werkzaam bij SMK als projectleider non-food. Hij ondersteunt de afdeling non-food en behandelt aanvragen voor EU Ecolabel-certificering. Tevens houdt hij zich bezig met communicatie over het EU Ecolabel en is hij aanspreekpunt voor vragen betreffende het label.

Robert Jan studeerde Industrial Ecology aan de TU Delft/Universiteit Leiden. Deze opleiding kenmerkt zich door een multidisciplinaire aanpak van duurzaamheidsproblematiek met elementen uit de milieukunde, techniek en sociologie. Door de jaren heen specialiseerde hij zich in duurzaam productontwerp en levenscyclusanalyse, door middel van een combinatie met een bachelor Industrieel Ontwerpen.

Gedurende zijn studie heeft hij gewerkt aan verscheidene product-, service- en stedenbouwkundig-ontwerpprojecten en deed hij onderzoek naar de milieu-impact van diverse producten en industriële activiteiten. Verder is hij werkzaam geweest als docent levenscyclusanalyse-methodiek. Voor zijn afstudeeropdracht deed hij onderzoek naar de levenscyclus impact van verschillende verwerkings-scenario’s voor koffiedik.

E: rvolders@smk.nl

Erwin de Vries

×

Boekhouder

Erwin de Vries is sinds april 2014 werkzaam bij SMK als boekhouder. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse verwerking van de mutaties in het grootboek en projectenadministratie, de rapportages hieruit en de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening.
Voordat Erwin bij SMK in dienst kwam, was hij meer dan 25 jaar werkzaam als administrateur bij verschillende organisaties in Nederland.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: edevries@smk.nl

Saskia van Wageningen-Lucardie

×

Projectmedewerker dierlijke agroketens

Als Projectmedewerker dierlijke agroketens is Saskia van Wageningen-Lucardie eerste aanspreekpunt voor alle vragen over de Maatlat Duurzame Veehouderij. Verder werkt zij aan het beheer van de On the way to PlanetProof criteria voor dierlijke producten. Daarnaast is zij eerste aanspreekpunt voor het Register Groenverklaringen. Haar uitgebreide kennis van IT-toepassingen zet zij in bij de ontwikkeling van ondersteunende digitale (web)tools en bij het financiële management van diverse SMK-programma's.

Saskia studeerde af op de Hogeschool INHOLLAND te Delft, waar zij de HBO-studie Dier- en Veehouderij volgde. Haar afstudeerproject deed zij voor de Stichting Bont voor Dieren en betrof de evaluatie van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe lespakketten bestemd voor de groepen 6 t/m 8 van het primair onderwijs.

Na haar afstuderen werkte Saskia als office-manager bij Sophia Vereniging tot Bescherming van Dieren. In deze job was zij verantwoordelijk de dagelijkse gang van zaken op het bureau van de Sophia Vereniging. 

T: +31 (0)70 358 63 00
 

E: slucardie@smk.nl

Lars Woltmann

×

Projectleider EU non-food

Lars Woltmann werkt sinds augustus 2008 als projectleider EU non-food bij SMK. Hij is verantwoordelijk voor de beoordeling van aanvraagdossiers voor het EU Ecolabel certificaat en onderhoudt intensieve contacten met keurmerkhouders en andere stakeholders. Verder brengt hij adviezen uit voor nieuwe en herziene EU Ecolabel criteria aan IenM betreffende stemposities in het Bestuur van het EU Ecolabel (EUEB).

Lars studeerde Biologie aan de Universiteit Göttingen en werkte daar vervolgens ruim vijf jaar als onderzoeker/docent, waarvan hij twee jaar ecologisch onderzoek verrichtte in Indonesië. 

T: +31 (0)70 358 63 00

E: lwoltmann@smk.nl