Certificatie en Accreditatie

Certificatie

Een product of dienst ontvangt een certificaat als het voldoet aan de eisen van een keurmerk of programma. Deze eisen staan beschreven in een certificatieschema. SMK ontwikkelt en beheert verschillende certificatieschema’s en is daarmee een schemabeheerder. SMK geeft zelf geen certificaten en keurmerken af, maar laat dit doen door externe, gespecialiseerde certificatie-instellingen (CI’s). Een CI heeft een licentie voor een certificatieschema en doet daarvoor onafhankelijke controles bij de keurmerkhouders van SMK. Het product of de dienst moet aan alle eisen van het certificatieschema voldoen, dan pas ontvangt de keurmerkhouder een certificaat van de CI.  


Klik op de afbeelding om te bekijken

Onafhankelijk en kwalitatief goed schemabeheer

Met het ontwikkelen en beheren van certificatieschema’s stimuleert SMK de verduurzaming van producten en diensten. SMK committeert zich aan onafhankelijk en kwalitatief goed schemabeheer. SMK werkt volgens een zorgvuldig en transparant proces. Om het vertrouwen in de kwaliteit van de ontwikkeling en het beheer van schema’s te bevorderen, laat SMK ook zichzelf controleren. SMK is lid van de Vereniging van Schemabeheerders en voldoet aan de Nederlands Technische Afspraak / NTA 8813. Een externe beoordelaar controleert SMK elke twee jaar. 

Accreditatie

Accrediteren (letterlijk: vertrouwen geven) gaat nog een stap verder. Niet alleen worden producten of diensten onafhankelijk gecontroleerd door de certificatie-instelling, ook de certificatie-instelling zélf wordt gecontroleerd. Dit gebeurt door de Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA is een Nederlandse instelling die ontstaan is op initiatief van het ministerie van Economische Zaken. De overheid heeft het aangewezen als nationale accreditatie-instantie. De RvA controleert op een deskundige, onpartijdige en onafhankelijke manier volgens de internationale norm ISO/IEC 170651.  
Zowel de CI’s als de certificatieschema’s2 van SMK worden getoetst. Hierbij worden eisen gesteld aan wat er met de schema’s wordt getoetst, hoe dat wordt gedaan, en door wie. Doordat de certificaten van SMK onder accreditatie worden afgegeven, voldoen deze aan de hoogste eisen op het gebied van borging.  

Certificatieschema's van SMK

De Raad voor Accreditatie heeft een lijst met alle certificatieschema's waarop zij accreditatie verlenen: de BR010-lijst. De volgende certificatieschema's van SMK worden onder accreditatie afgegeven:

Barometer duurzame handel en retail

On the way to PlanetProof in de agrofoodsector

Milieukeur voor nonfood producten

En ook: 

1 Dit geldt ook voor certificatieschema’s van SMK die (nog) niet zijn aangemeld bij RvA, bijvoorbeeld omdat zij nog in een pilotfase zitten of er nog te weinig certificaathouders zijn voor een kostendekkend toezicht door de RvA. 
Een aantal schema’s van SMK staan niet onder toezicht staan van de RvA.  De certificatie-instellingen hebben met SMK afgesproken om die inspecties ook volgens de norm ISO/IEC 17065 uit te voeren. Dit wordt bij SMK via de NTA 8813 geborgd.