Certificatie onder toezicht Raad voor Accreditatie

De criteria in de door SMK beheerde certificatieschema's komen via vastgelegde procedures tot stand met behulp van de SMK Colleges van Deskundigen. Via openbare hoorzittingen wordt voor de criteriaontwikkeling verdere afstemming gevonden met onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties. Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of producten, processen of diensten aan de criteria van SMK voldoen. Deze werkwijze verzekert een breed maatschappelijk én betrouwbaar draagvlak.

De ontwikkeling en herziening van certificatieschema’s en de controle en certificatie van de producten/diensten wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).

De volgende certificaten van SMK worden onder accreditatie afgegeven:

BAROMETERS

 • Barometer Duurzame Handel en Retail: 
  voor bloemisten
  voor groothandels in groenten en fruit
 • Barometer Duurzaam Terreinbeheer

MILIEUKEUR AGRO/FOOD

 • Milieukeur Bewerkte en Verwerkte Producten
 • Milieukeur Dierlijke Producten
 • Milieukeur Plantaardige producten uit de Open teelt
 • Milieukeur Plantaardige producten uit de Bedekte teelt

MILIEUKEUR NON FOOD

 • Milieukeur Autoreinigingsmiddelen
 • Milieukeur Brandblusmiddelen/brandblustoestellen
 • Milieukeur Composteerbaar
 • Milieukeur Meubelen
 • Milieukeur Ongewapende Betonproducten
 • Milieuthermometer Zorg

OVERIG

 • Groen Label Kas
 • Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur

NIEUWE CERTIFICATIESCHEMA'S

Nieuwe certificatieschema’s worden voor accreditatie aangemeld nadat deze in de praktijk zijn gevalideerd. SMK voert de validatie voor de certificatieschema's uit en meldt aan bij de Raad voor Accreditatie. De Raad van Accreditatie beoordeelt of certificatie onder accreditatie kan plaatsvinden. Dit traject wordt nu uitgevoerd voor de volgende schema's:

 • Maatlat Schoon Erf
 • On the way to PlanetProof plantaardige producten (volledige herziening Milieukeur Plantaardige producten)

Op de RvA-website staat een lijst met alle certificatieschema’s waarop de RvA accreditatie kan verlenen. Die accreditatie kan worden verleend aan de onafhankelijke certificatie-instellingen waarmee SMK licentieovereenkomsten heeft afgesloten.