Raad voor Accreditatie

De criteria in de door SMK beheerde certificatieschema's komen via vastgelegde procedures tot stand met behulp van de SMK Colleges van Deskundigen. Via openbare hoorzittingen wordt voor de criteriaontwikkeling verdere afstemming gevonden met onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties. Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of producten, processen of diensten aan de criteria van SMK voldoen. Deze werkwijze verzekert een breed maatschappelijk én betrouwbaar draagvlak.

De ontwikkeling en herziening van certificatieschema’s en de controle en certificatie van de producten/diensten wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).

De volgende certificaten van SMK worden onder accreditatie afgegeven:

BAROMETER DUURZAME HANDEL EN RETAIL

 • Voor bloemisten (Barometer Duurzame Bloemist)
 • Voor groothandels in groenten en fruit (Barometer Duurzame Groenten & Fruit)

ON THE WAY TO PLANETPROOF AGRO/FOOD

 • Milieukeur Bewerkte en Verwerkte Producten (in overgang naar On the way to PlanetProof)
 • On the way to PlanetProod Dierlijke producten
 • On the way to PlanetProof Plantaardige producten

MILIEUKEUR NON FOOD

 • Milieukeur Brandblusmiddelen/brandblustoestellen
 • Milieukeur Groene elektriciteit
 • Milieukeur Ongewapende Betonproducten
 • Milieuthermometer Zorg

OVERIG

 • Groen Label Kas
 • Maatlat Duurzame Veehouderij

NIEUWE CERTIFICATIESCHEMA'S

Nieuwe certificatieschema’s worden voor accreditatie aangemeld nadat deze in de praktijk zijn gevalideerd. SMK voert de validatie voor de certificatieschema's uit en meldt aan bij de Raad voor Accreditatie. De Raad van Accreditatie beoordeelt of certificatie onder accreditatie kan plaatsvinden. 

Op de RvA-website staat een lijst met alle certificatieschema’s waarop de RvA accreditatie kan verlenen. Die accreditatie kan worden verleend aan de onafhankelijke certificatie-instellingen waarmee SMK licentieovereenkomsten heeft afgesloten.