Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

De inbreng van SMK bestond uit:

  • actieve ondersteuning van actualisering van de MVI-criteria van de Rijksoverheid, voor de productgroepen catering, boomkwekerijproducten en bloembollen, datacenters, tonercartridges, kantoormeubilair, elektriciteit en gas;
  • vergelijking van de herziene Europese Green Public Procurement criteria voor meubilair, verf en schoonmaak(middelen) met de huidige Nederlandse MVI-criteria.
    Daarbij is geadviseerd over aanpassing van de MVI-criteria bij toekomstige herziening;
  • advies over de benadering van EU Ecolabel voor gevaarlijke stoffen om internationaal richting te geven aan duurzaam inkopen van elektronica.