Concept Checklist Circulair Terreinbeheer, Zorgplicht Maaisel als Bodemverbeteraar

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

  • Ontwikkeling van een “Concept Checklist Circulair Terreinbeheer, Zorgplicht Maaisel als Bodemverbeteraar” in de periode oktober 2019 tot maart 2020, in twee projectfasen
  • In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, samen met bureau Green Change en een breed gezelschap stakeholders.

 

Circulair Terreinbeheer streeft naar het hoogwaardig circulair toepassen van gebiedseigen maaisel als bodemverbeteraar (kortweg “oogsten in plaats van wegbrengen”, grondstof in plaats van afvalstof). Deze Concept Checklist heeft als doel kwaliteitsborging voor de toepassing van maaisel als bodemverbeteraar en is een hulpmiddel voor alle betrokken partijen. Handhavers en overheden kunnen gebruik maken van de checklist voor de vergunningverlening van praktijkpilots en bij de formulering van nieuw beleid.

Vervolgtraject

De volgende stap is validering van dit concept in de praktijk, met bepaalde verwerkingsmethoden als aandachtspunten, zoals bokashi, en compostering in de kleine kringloop door agrariërs. Andere mogelijke vervolgstappen zijn breed overleg met Omgevingsdiensten, uitbreiding naar andere toepassingen van maaisel dan bodemverbetering (bijvoorbeeld papier, energie) en naar andere gewasstromen.