Concept Checklist Circulair Terreinbeheer Maaisel

Ontwikkeling van een 'Concept Checklist Circulair Terreinbeheer Maaisel' op hoofdlijnen, in opdracht van Rijkswaterstaat, samen met bureau Green Change en een breed gezelschap stakeholders. Deze Concept Checklist heeft als doel kwaliteitsborging voor de toepassing van maaisel als bodemverbeteraar en is een hulpmiddel voor alle betrokken partijen. Handhavers en overheden kunnen gebruik maken van de checklist voor de vergunningverlening van praktijkpilots en bij de formulering van nieuw beleid.In 2020 wordt de checklist verder ontwikkeld.