Vacature lid van de Raad van Toezicht

SMK zoekt nieuw lid van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van SMK (Stichting Milieukeur) houdt toezicht op de directeur/bestuurder. Vanwege het aanstaande vertrek van Roland Waardenburg die het maximum van twee volledige termijnen heeft gediend, ontstaat dit jaar een vacature. Gezien de compacte omvang van de Raad van Toezicht is van belang dat de Raad als team opereert en elkaar aanvult in expertise, competentie en netwerken. In alle gevallen is uitgangspunt dat leden van de Raad actuele kennis hebben van duurzaamheidsthema’s.

Gelet op de achtergrond van Roland Waardenburg en de resterende samenstelling van de Raad van Toezicht, wordt voor de vacature het volgende profiel gehanteerd:

Algemeen profiel

Het profiel voor een individueel lid van de Raad van Toezicht bevat de volgende aspecten:

 1. Het actief onderschrijven van de missie, ambitie, waarden en strategische doelen van SMK, zoals geformuleerd in de strategie van SMK (2020).
 2. Overtuiging van het belang en functie van benchmarks, criteriasets en (bovenwettelijke) keurmerken als effectieve instrumenten voor verduurzaming
 3. Academisch werk- en denkniveau; strategisch -, beleidsmatig en visionair denkvermogen.
 4. Kennis en ervaring op het gebied van organisatie, bestuur en/of toezicht.
 5. Affiniteit met verduurzaming in het bedrijfsleven.
 6. Op hoofdlijnen vertrouwd met de ontwikkelingen in overheidsbeleid op het gebied van milieu, klimaat en duurzaamheid.
 7. Beschikken over een relevant netwerk in het bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.
 8. Het vermogen, de instelling en de communicatieve vaardigheden om de directeur/bestuurder met raad en als klankbord/sparringpartner terzijde te staan.
 9. Het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de Stichting en het functioneren van de directeur/bestuurder te toetsen.
 10. Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen.
 11. Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 12. Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als SMK stellen.
 13. Beschikbaar zijn voor en betrokken zijn bij SMK, maar wel vanuit een onafhankelijke rol. 

Specifiek profiel

Naast bovengenoemde algemene aspecten bevat het profiel van de kandidaat de volgende aspecten:

 1. Kennis en ervaring in retail internationaal (Europees) en de ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming in die sector.
 2. Ervaring met onderhandelingstrajecten en zakelijke overeenkomsten. 

Procedure

Een klein aantal kandidaten wordt persoonlijk benaderd, en bij belangstelling uitgenodigd voor kennismaking met de leden van de Raad van Toezicht en de directeur. Voornemen is om in het najaar te besluiten over de opvolging, zodat de opvolging in de laatste vergadering in 2020 kan worden geformaliseerd. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen per vergadering (elk kwartaal) een financiële vergoeding.

Informatie

Heeft u belangstelling voor deze functie, of vragen, dan kunt contact opnemen met Gijs Dröge, directeur/bestuurder via gdroge@smk.nl of 070 358 63 00.