Handboek SMK

Handboek SMK

Klik op de afbeelding of deze link voor een download van het SMK Handboek (PDF)

 Inhoud

  • Statuten
  • Klachtreglement
  • Algemene Certificatievoorwaarden
  • Procedure ontwikkelen en beheer certificatieschema's
  • Bijlage 1: Richtlijnen voor gebruik logo ‘On the way to PlanetProof’ en logo 'Milieukeur'
  • Bijlage 2: Verordening (EG) Nr. 66/2010 EU Ecolabel (NL-versie)

Copyright SMK

Het is niet toegestaan om (delen uit) dit Handboek zonder toestemming van SMK verder te verspreiden of te publiceren.