SMK en het gebruik van het woord ‘duurzaam(heid)’

‘Duurzaam(heid)’ of “duurzame ontwikkeling’ is een breed begrip. SMK sluit zich aan bij de ‘brede’ omschrijving van duurzaamheid zoals weergegeven in VN-resolutie 66/288. Daarin wordt duurzame ontwikkeling wordt gedefinieerd als:

  • ‘de ontwikkeling naar een economische, sociale en milieuvriendelijke duurzame toekomst voor de aarde en voor huidige en toekomstige generaties’.

    Hierbij valt te denken aan de bescherming van milieu, biodiversiteit, klimaat, volksgezondheid, dierenwelzijn, mensenrechten, arbeidsomstandigheden en eerlijke handel. Producten kunnen op verschillende manieren duurzamer zijn dan vergelijkbare producten. Bijvoorbeeld door hun samenstelling, de manier waarop zij zijn gemaakt, de manier waarop zij kunnen worden verwijderd of omdat zij minder energie verbruiken of minder verontreinigend zijn.